กระทรวงดีอี ยินดีลากสายไฟเบอร์ถึงหน้าในโรงเรียน 27,000 แห่ง

[อ่าน  0]

ผลประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.

[อ่าน  2]

ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

[อ่าน  3]

ผลประชุมองค์กรหลัก 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ

[อ่าน  1]

ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ. และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

[อ่าน  2]

เด็กไทยมีเฮ เตรียมรับของขวัญปีใหม่จาก ศธ."Hi-Speed Internet" ทั้งเร็วแรงส่งตรงถึงโรงเรียนทั่วไทย หวั

[อ่าน  19]

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ

[อ่าน  14]

ผลการประชุมองค์กรหลัก 40/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

[อ่าน  8]

แยก"ศธจ."2บอร์ดเปิดทางผอ.สพท.

[อ่าน  17]

ศธ.ให้ของขวัญปีใหม่"ติวฟรี.คอม"สอนเสริมออนไลน์เด็กไทย

[อ่าน  10]

 Read All...