ยันกองทุนเสมอภาคจุดเริ่ม"ปฎิรูป"ประเทศได้

[อ่าน  3]

เคาะแน่ 11 เม.ย.นี้ พลับบลิค สกูล รุ่นแรก

[อ่าน  3]

สพฐ.ขอตั้งเขตพื้นที่มัธยมทุกจังหวัด

[อ่าน  5]

ยันพรบ.ปฐมวัยควรเลิกให้เด็กประถมสอบเข้าโรงเรียน

[อ่าน  4]

สพฐ.เล็งทุ่มงบลงเขต พท.ทั่ว ปท.กว่า 2 พันล.ใช้พัฒนา ‘ครู-น.ร.’

[อ่าน  9]

ใช้เกณฑ์ว.9 ทางออกสอบผอ.-รองผอ.โรงเรียน 4,000ตำแหน่ง

[อ่าน  10]

21มี.ค.นี้ได้ชื่อโรงเรียนรุ่นแรก

[อ่าน  20]

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

[อ่าน  11]

กอปศ.ชงกฎหมายสถาบันหลักสูตรฯแห่งชาติ

[อ่าน  14]

สพฐ.เตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะอาชีพให้เด็ก ค้นพบตัวเองเมื่อจบ ม.ต้น หวังส่งไม้ต่อเรียนส

[อ่าน  15]

 Read All...