ลำดับที่  8     เรื่อง:   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 17/5/2561 15:07:29 [อ่าน 6]


ลำดับที่  7     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
      ถึง:   ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  วันเวลา: 5/5/2561 21:34:27 [อ่าน 8]


ลำดับที่  6     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
      ถึง:   ประชาชนทั่วไป/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 4/4/2561 21:53:45 [อ่าน 18]


ลำดับที่  5     เรื่อง:   รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561
      ถึง:   ผู้สนใจ/ประชาชนทั่วไป
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 6/3/2561 21:26:28 [อ่าน 32]


ลำดับที่  4     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
      ถึง:   ประชาชนทั่วไป/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/2/2561 20:05:25 [อ่าน 28]


ลำดับที่  3     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
      ถึง:   ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/1/2561 17:17:16 [อ่าน 33]


ลำดับที่  2     เรื่อง:   รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
      ถึง:   ผู้สนใจ/ประชาชนทั่วไป
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 8/12/2560 15:11:22 [อ่าน 51]


ลำดับที่  1     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
      ถึง:   ผู้สนใจ/สาธารณะ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 28/11/2560 15:57:12 [อ่าน 40]