ลำดับที่  17     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
      ถึง:   ประชาชนทั่วไป/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 13/11/2561 15:22:53 [อ่าน 8]


ลำดับที่  16     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ
      ถึง:   ประชาชนทั่วไป/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/10/2561 20:43:52 [อ่าน 15]


ลำดับที่  15     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
      ถึง:   ประชาชนทั่วไป/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 11/9/2561 21:19:06 [อ่าน 21]


ลำดับที่  14     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
      ถึง:   ผู้สนใจ/ประชาชนทั่วไป
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 14/8/2561 21:36:43 [อ่าน 12]


ลำดับที่  13     เรื่อง:   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 2/8/2561 20:58:43 [อ่าน 13]


ลำดับที่  12     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
      ถึง:   ผู้สนใจ/ประชาชนทั่วไป
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 4/7/2561 13:49:16 [อ่าน 9]


ลำดับที่  11     เรื่อง:   รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 2/7/2561 21:35:12 [อ่าน 16]


ลำดับที่  10     เรื่อง:   รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 6/6/2561 17:09:19 [อ่าน 48]


ลำดับที่  9     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
      ถึง:   ประชาชนทั่วไป/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 5/6/2561 18:58:41 [อ่าน 10]


ลำดับที่  8     เรื่อง:   รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
      ถึง:   ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 17/5/2561 15:07:29 [อ่าน 20]


ลำดับที่  7     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
      ถึง:   ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  วันเวลา: 5/5/2561 21:34:27 [อ่าน 21]


ลำดับที่  6     เรื่อง:   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
      ถึง:   ประชาชนทั่วไป/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 4/4/2561 21:53:45 [อ่าน 28]