เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสของส่วนราชการ และให้ประชาชน ผู้สนใจได้รับทราบ และ ประกอบการตัดสินใจ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9/1/2561 17:17:16
 125.26.204.12