เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประชาสัมพันธ์งบทดลองของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 มาเพื่อให้ผู้สนใจ รวมถึงประชาชนได้รับทราบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และเพื่อความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8/12/2560 15:11:22
 113.53.94.103