เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ตามเอกสารดังแนบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28/11/2560 15:57:12
 202.29.212.41