รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 1 ]

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 5 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 7 ]

  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 11 ]

  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 46 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 8 ]

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 17 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  [ҹ 17 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 25 ]

  รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 40 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 35 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 41 ]