รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 8 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 15 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 21 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 12 ]

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 13 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 9 ]

  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 16 ]

  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 48 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 10 ]

  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 20 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  [ҹ 21 ]

  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ҹ 28 ]