พิธีมอบหลักฐานการจบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันบัณฑิตน้อย

[อ่าน  6]

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

[อ่าน  11]

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3 วันที่ 22 มีนาคม 2561

[อ่าน  11]

พิธีมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปีการศึกษา 2560

[อ่าน  13]

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 21 มีนาคม 2561

[อ่าน  30]

พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

[อ่าน  17]

พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน กลุ่มโรงเรียนลานสัก 1 ณ โรงเรียนบ้านโกรกลึก เมื่อ 20 มี.ค.61

[อ่าน  12]

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเพชรน้ำผึ้ง และ ร.ร.บ้านปางไม้ไผ่ เมื่อ 20 มี.ค.61

[อ่าน  8]

พิธีเปิดอาคารเรียน ฟ้าเคียงดาว โรงเรียนอนุบาลลานสัก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

[อ่าน  26]

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

[อ่าน  30]

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

[อ่าน  20]

วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนเงินจัดซื้อของรางวัลในงานออกร้านมัจฉากาชาด ปี 2561

[อ่าน  17]

 [กิจกรรมทั้งหมด]