การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพขององค์กร (SWOT Analysis)

[อ่าน  24]

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561

[อ่าน  41]

อบจ.อุทัยธานี ติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

[อ่าน  57]

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  71]

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ 20 กันยายน 2561

[อ่าน  93]

การประชุมสัญจรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

[อ่าน  42]

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561

[อ่าน  92]

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

[อ่าน  53]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ณ จังหวัดชลบุรี

[อ่าน  55]

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

[อ่าน  63]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนลานสัก กลุ่ม 2 เมื่อ 31 สิงหาคม 2561

[อ่าน  55]

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 โรงเรียนบ้านไร่ กลุ่ม 3

[อ่าน  99]