สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 28 พ.ค.61

[อ่าน  4]

การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

[อ่าน  29]

ขอต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.เขตฯ

[อ่าน  16]

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุ ปี 2561

[อ่าน  35]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA ปี 2018 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

[อ่าน  53]

การรับชมการถ่ายทอดสด โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

[อ่าน  43]

โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและสุพรรณบุรี

[อ่าน  35]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้ารับฟังการประชุม พุธเช้า..ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

[อ่าน  36]

ประชุมเตรียมงานโครงการอบรมครูโรงเรียนในกองทุนการศึกษา

[อ่าน  54]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

[อ่าน  33]

ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.

[อ่าน  54]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 รดน้ำดำหัวขอพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 17 เม.ย.61

[อ่าน  37]

 [กิจกรรมทั้งหมด]