การประชุมสัญจรคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

[อ่าน  6]

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

[อ่าน  37]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

[อ่าน  63]

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามนักเรียนทุนโครงการกองทุนการศึกษา เมื่อ 11 ก.ค.61

[อ่าน  46]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

[อ่าน  36]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

[อ่าน  34]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน To Be Number One

[อ่าน  35]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

[อ่าน  37]

ขอต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. มาติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

[อ่าน  26]

การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 29 มิถุนายน 2561

[อ่าน  33]

กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

[อ่าน  43]

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก

[อ่าน  20]