ǻЪѹ

 ͧ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป้นบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   21/2/2561 20:55:53 ҹ  14  ;  202.29.212.41

 ͧ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2561 21:57:10 ҹ  18  ;  182.53.181.9

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2561 20:48:31 ҹ  36  ;  182.53.181.9

 ͧ ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงนอกเวลาเรียน/ปิดภาคเรียน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2561 20:41:55 ҹ  30  ;  182.53.181.9

 ͧ แบบปร 4 5 6  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   13/2/2561 19:03:28 ҹ  105  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรม "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/2/2561 14:46:08 ҹ  38  ;  182.53.182.91

 ͧ ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลการกำหนดชั้นเรียนห้องเรียนและการกำหนดแผนการรับนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ.2  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/2/2561 21:26:58 ҹ  260  ;  202.29.212.41

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/2/2561 20:28:09 ҹ  121  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 19:57:34 ҹ  92  ;  118.172.253.195

 ͧ คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   2/2/2561 15:16:05 ҹ  145  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สุ่อนาต ปีที่ 6  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต    1/2/2561 16:44:11 ҹ  45  ;  125.26.204.89

 ͧ การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/1/2561 19:25:41 ҹ  21  ;  125.26.204.89

 ͧ การรับบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/1/2561 19:01:21 ҹ  36  ;  125.26.204.89

 ͧ แก้ไขวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/1/2561 15:41:11 ҹ  158  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 16:55:39 ҹ  26  ;  125.25.209.241

 ͧ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 16:51:21 ҹ  38  ;  125.25.209.241

 ͧ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 16:49:19 ҹ  9  ;  125.25.209.241

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2561 14:40:28 ҹ  46  ;  125.25.209.241

 ͧ (ร่าง) คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/1/2561 16:24:58 ҹ  273  ;  202.29.212.41

 ͧ ยกเลิกหนังสือ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ที่ ศธ 04228/219 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง การส่งหนังสือราชกา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/1/2561 19:16:59 ҹ  105  ;  202.29.212.41

 ͧ การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   22/1/2561 20:51:41 ҹ  33  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/1/2561 22:12:29 ҹ  53  ;  182.53.182.230

 ͧ โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   15/1/2561 19:28:04 ҹ  76  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและข้อมูลอัตรากำลังโรงเรียนในสังกัดฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   15/1/2561 15:21:17 ҹ  260  ;  202.29.212.41

 ͧ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2561 20:22:10 ҹ  66  ;  101.108.88.220

 ͧ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   10/1/2561 20:49:46 ҹ  146  ;  202.29.212.41

 ͧ การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   10/1/2561 17:31:58 ҹ  97  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:19:13 ҹ  42  ;  125.27.30.94

 ͧ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:15:21 ҹ  35  ;  125.27.30.94

 ͧ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:13:49 ҹ  44  ;  125.27.30.94

 ͧ นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:08:54 ҹ  28  ;  125.27.30.94

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:05:54 ҹ  28  ;  125.27.30.94

 ͧ แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/1/2561 22:00:00 ҹ  16  ;  125.27.30.94

 ͧ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/12/2560 21:00:54 ҹ  112  ;  202.29.212.41

 ͧ การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหังหน้าฯ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   26/12/2560 20:16:29 ҹ  43  ;  202.29.212.41

 ͧ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   26/12/2560 20:04:42 ҹ  79  ;  202.29.212.41

 ͧ ด่วนที่สุด! ขอเชิญประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/12/2560 16:47:03 ҹ  77  ;  118.174.181.241

 ͧ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 5  ҡ กลุ่มอำนวยการ   22/12/2560 22:24:21 ҹ  73  ;  1.2.164.198

 ͧ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/12/2560 20:12:56 ҹ  67  ;  1.2.164.198

 ͧ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/12/2560 21:40:24 ҹ  73  ;  182.53.179.240

 ͧ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   20/12/2560 20:43:30 ҹ  106  ;  202.29.212.41

 ͧ ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขรายการระบบปฏิบัติการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/12/2560 14:23:30 ҹ  32  ;  182.53.188.114

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/12/2560 20:49:55 ҹ  25  ;  182.53.191.169

 ͧ ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) แจ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/12/2560 14:57:55 ҹ  118  ;  182.53.180.35

 ͧ การจัดกิจกรรมแข่งขัน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด "มรดกโลก ห้วยขาแข้ง"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/12/2560 15:43:23 ҹ  101  ;  182.53.183.36

 ͧ โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   13/12/2560 17:39:35 ҹ  57  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/12/2560 17:08:11 ҹ  31  ;  125.24.255.224

 ͧ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/12/2560 21:34:22 ҹ  32  ;  113.53.94.103

 ͧ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)วูดแบดจ์  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/12/2560 20:12:25 ҹ  54  ;  202.29.212.41

 ͧ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขสถานศึกษาขาดแคลนครูฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุุคล   4/12/2560 21:26:21 ҹ  793  ;  223.24.178.162

 ͧ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ҡ กลุ่มบริหารงานบุุคล   4/12/2560 19:21:16 ҹ  1091  ;  223.24.178.162

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ โรงเรียนบ้านวังหิน   4/12/2560 17:31:22 ҹ  54  ;  118.172.32.92

 ͧ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผูกำกับลูกเสือ(A.LT.C)  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   30/11/2560 21:55:45 ҹ  83  ;  202.29.212.41

 ͧ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2560 20:34:36 ҹ  31  ;  202.29.212.41

 ͧ โรงเรียนเขาพระยาสังฆาราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2560 20:18:12 ҹ  31  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) ร.ร.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/11/2560 19:46:26 ҹ  31  ;  202.29.212.41

 ͧ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/11/2560 19:38:19 ҹ  34  ;  202.29.212.41

 ͧ จ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/11/2560 20:06:26 ҹ  49  ;  202.29.212.41

 ͧ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2560 22:51:49 ҹ  296  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2560 22:45:38 ҹ  1011  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2560 22:38:14 ҹ  755  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/11/2560 20:02:26 ҹ  44  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/11/2560 19:54:14 ҹ  26  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/11/2560 15:09:48 ҹ  69  ;  202.29.212.41

 ͧ สถิติจำนวนผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียนและครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   19/11/2560 15:04:10 ҹ  486  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/11/2560 15:25:01 ҹ  47  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ / 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/11/2560 21:29:06 ҹ  36  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/11/2560 20:33:06 ҹ  24  ;  202.29.212.41

 ͧ การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/11/2560 16:08:36 ҹ  34  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศ นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/11/2560 3:02:30 ҹ  59  ;  223.207.156.78

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/11/2560 21:25:27 ҹ  818  ;  202.29.212.41

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/11/2560 20:27:20 ҹ  812  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/11/2560 21:00:35 ҹ  41  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ (วศ.,มศซ.,มน.) พิษณุโลก  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/11/2560 21:48:34 ҹ  26  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/11/2560 20:02:54 ҹ  31  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/11/2560 20:00:11 ҹ  22  ;  202.29.212.41

 ͧ โครงการคัดเลือก "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/10/2560 22:16:06 ҹ  31  ;  202.29.212.41

 ͧ แนวทางปฏิบัติกรณีการร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/10/2560 20:04:59 ҹ  42  ;  202.29.212.41

 ͧ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/10/2560 16:31:47 ҹ  204  ;  202.29.212.41

 ͧ การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/10/2560 17:32:36 ҹ  205  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/10/2560 21:29:13 ҹ  58  ;  202.29.212.41

 ͧ การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/10/2560 21:18:32 ҹ  68  ;  202.29.212.41

 ͧ การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการตกแต่งอาคารสถานที่ี่  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/10/2560 21:13:41 ҹ  57  ;  202.29.212.41

 ͧ การรับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/10/2560 16:15:53 ҹ  65  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญร่วมรับบริจาคโลหิต  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2560 19:49:08 ҹ  39  ;  202.29.212.41

 ͧ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/10/2560 21:40:13 ҹ  107  ;  202.29.212.41

 ͧ เชิญชวนเข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2560 20:26:37 ҹ  50  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า  ҡ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย   20/9/2560 21:51:20 ҹ  33  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่่  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/9/2560 16:59:55 ҹ  105  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากร"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/9/2560 16:52:21 ҹ  77  ;  202.29.212.41

 ͧ ด่วนที่สุด ! เรื่อง แก้ระหัสงบประมาณโครงการขยายผลเกษตร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/9/2560 14:46:25 ҹ  54  ;  202.29.212.41

 ͧ การรับเครื่องอ่านบัตร ประชาชน (Smart Card Reader)  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   15/9/2560 23:15:34 ҹ  132  ;  202.29.212.41

 ͧ งดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/9/2560 19:12:01 ҹ  109  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/9/2560 16:41:57 ҹ  30  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้า  ҡ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย   13/9/2560 15:47:35 ҹ  31  ;  182.53.180.223

 ͧ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   11/9/2560 21:18:50 ҹ  129  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/9/2560 20:26:08 ҹ  42  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ "พ่อหลวงกับพระพุทธศาสนา"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/9/2560 17:25:28 ҹ  24  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จังหวัดอุทัยธานี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/9/2560 17:13:58 ҹ  46  ;  202.29.212.41

 ͧ ด่วนที่สุด! การเบิกเงิน/การยืมเงิน พัฒนาครูแบบครบวงจร คนละ 10,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 ก.ย.  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/9/2560 20:54:15 ҹ  50  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2560 22:05:15 ҹ  38  ;  118.175.253.171

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2560 21:03:38 ҹ  44  ;  118.175.253.171

 ͧ ประชาสัมพันธ์ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (CEFR) และข้อสอบวัดความรู้ด้านการสอน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/9/2560 21:00:05 ҹ  38  ;  118.175.253.171

 ͧ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับจังหวัด  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 1   1/9/2560 14:50:20 ҹ  62  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "9 ความดีที่พ่อสอน"  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   31/8/2560 20:47:25 ҹ  22  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รัการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ.2560  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   29/8/2560 16:59:42 ҹ  61  ;  202.29.212.41

 ͧ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/8/2560 15:10:02 ҹ  70  ;  202.29.212.41

 ͧ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/8/2560 15:06:33 ҹ  49  ;  202.29.212.41

 ͧ รายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/8/2560 14:33:49 ҹ  24  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต2   28/8/2560 20:17:12 ҹ  11  ;  182.53.188.247

 ͧ ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต2   28/8/2560 17:42:05 ҹ  13  ;  182.53.188.247

 ͧ การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   25/8/2560 17:34:53 ҹ  428  ;  202.29.212.41

 ͧ ช่องทางการเข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   24/8/2560 20:39:34 ҹ  50  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดนัดความรู้ และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/8/2560 19:41:08 ҹ  34  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/8/2560 21:54:30 ҹ  15  ;  125.25.94.131

 ͧ การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   21/8/2560 20:15:47 ҹ  30  ;  182.93.171.234

 ͧ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2561"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/8/2560 20:26:13 ҹ  35  ;  202.29.212.41

 ͧ แจ้งกำหนดการตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 23  ҡ ส่งเสริมการจัดการศึกษา   17/8/2560 19:54:54 ҹ  50  ;  202.29.212.41

 ͧ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/8/2560 20:08:30 ҹ  117  ;  202.29.212.41

 ͧ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/8/2560 20:30:21 ҹ  52  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/8/2560 19:33:54 ҹ  27  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/8/2560 19:30:11 ҹ  19  ;  202.29.212.41

 ͧ รับสื่อการเรียนการสอน  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   11/8/2560 17:37:45 ҹ  94  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และบนโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   4/8/2560 21:29:05 ҹ  159  ;  202.29.212.41

 ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   2/8/2560 20:04:20 ҹ  121  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   1/8/2560 22:00:48 ҹ  145  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   1/8/2560 21:56:48 ҹ  34  ;  202.29.212.41

 ͧ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   25/7/2560 20:46:30 ҹ  109  ;  202.29.212.41

 ͧ เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่และครูฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2560 15:02:55 ҹ  163  ;  202.29.212.41

 ͧ กรทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2560 14:55:36 ҹ  74  ;  202.29.212.41

 ͧ การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2560 14:48:22 ҹ  80  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C) ฯ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   24/7/2560 16:32:36 ҹ  81  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์ โครงการลมหายใจไร้มลทิน  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   24/7/2560 15:55:29 ҹ  37  ;  202.29.212.41

 ͧ ด่วนที่สุด ! โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้มารับอุปกรณ์ทำดอกไม้จันทน์ ให้มารับด่วนได้ที่กลุ่มอำนวยการ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/7/2560 15:45:28 ҹ  87  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์รายงานสถานะงบทดลองของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/7/2560 17:59:58 ҹ  60  ;  202.29.212.41

 ͧ เว็บไซต์โปรแกรม SchoolMIS  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   13/7/2560 17:11:55 ҹ  235  ;  27.55.120.193

 ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/7/2560 15:21:14 ҹ  156  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพและเรียงความ  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2   12/7/2560 22:55:44 ҹ  35  ;  202.29.212.41

 ͧ ลักษณะข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMIS  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/7/2560 19:38:08 ҹ  100  ;  202.29.212.41

 ͧ การนำเอกสารไปขอรับกล้าไม้ ณ ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/7/2560 16:40:35 ҹ  211  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/7/2560 21:17:21 ҹ  145  ;  202.29.212.41

 ͧ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/7/2560 14:42:35 ҹ  67  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017X"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/7/2560 14:36:56 ҹ  23  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/7/2560 21:53:21 ҹ  80  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญร่วมงาน LANNA EXPO 2017  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/6/2560 18:59:19 ҹ  49  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน  ҡ กลุ่มอำนวยการ   23/6/2560 17:45:40 ҹ  39  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 4" เยาวชนเปลี่ยนโลกได้ ชิงทุนการศึกษา 3000,000 บาท  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/6/2560 19:11:22 ҹ  102  ;  202.29.212.41

 ͧ ผลการแข่งขันประกวดผลงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   21/6/2560 16:05:48 ҹ  48  ;  202.29.212.41

 ͧ การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว่คัพ 2017" ประจำปี 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/6/2560 16:40:03 ҹ  29  ;  202.29.212.41

 ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ(ใหม่)  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   20/6/2560 14:56:12 ҹ  62  ;  202.29.212.41

 ͧ การประกวดวาดภาพระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ "United Through Space"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/6/2560 16:52:56 ҹ  26  ;  202.29.212.41

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   16/6/2560 21:28:54 ҹ  89  ;  202.29.212.41

 ͧ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   16/6/2560 20:35:06 ҹ  54  ;  202.29.212.41

 ͧ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   16/6/2560 18:07:27 ҹ  92  ;  202.29.212.41

 ͧ บริจาคสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ Thailand 4.0  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/6/2560 19:44:13 ҹ  43  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 21:10:47 ҹ  45  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 20:08:56 ҹ  24  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบิน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 19:57:33 ҹ  20  ;  202.29.212.41

 ͧ การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2560 19:33:21 ҹ  4  ;  202.29.212.41

 ͧ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) เพิ่มเติมขั้นความรู้ทั่  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/6/2560 14:54:17 ҹ  39  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุข  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/6/2560 19:44:42 ҹ  39  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/6/2560 19:22:07 ҹ  72  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเน้นย้ำข้าราชการที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการมาเข้าร่วมประชุม วันที่ 12 มิถุนายน 2560  ҡ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   8/6/2560 15:10:22 ҹ  50  ;  202.29.212.41

 ͧ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมงานวันสหกรณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/6/2560 21:59:29 ҹ  92  ;  202.29.212.41

 ͧ วิดีโอตัวอย่างการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ และเนตรนารี  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   3/6/2560 12:43:20 ҹ  23  ;  171.4.126.34

 ͧ ประชาสัมพันธ์ให้ระวังทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังคงเหลือตกค้างอยู่ในพื้นดิน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2560 14:29:37 ҹ  29  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/5/2560 22:03:07 ҹ  28  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/5/2560 20:57:55 ҹ  60  ;  202.29.212.41

 ͧ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/5/2560 20:46:02 ҹ  155  ;  202.29.212.41

 ͧ แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/5/2560 20:38:51 ҹ  24  ;  202.29.212.41

 ͧ  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/5/2560 15:36:50 ҹ  119  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทค  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/5/2560 17:16:58 ҹ  35  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/5/2560 21:36:07 ҹ  204  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   22/5/2560 22:53:10 ҹ  126  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/5/2560 20:59:48 ҹ  103  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูประจำการ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/5/2560 20:55:16 ҹ  70  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงานและการจัดพิธีการ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/5/2560 19:59:15 ҹ  65  ;  202.29.212.41

 ͧ รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/5/2560 14:56:43 ҹ  52  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง คามโครงการฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/5/2560 14:51:23 ҹ  26  ;  202.29.212.41

 ͧ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/5/2560 21:41:53 ҹ  52  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/5/2560 19:35:23 ҹ  52  ;  202.29.212.41

 ͧ ขยายระยะเวลาการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/5/2560 21:53:34 ҹ  14  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญชมการประชุมทางไกล "นโยบายการรับสมัครนักเรียนอนุบาลประจำปีการศึกษา 2560"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2560 16:58:09 ҹ  58  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/5/2560 16:23:02 ҹ  29  ;  202.143.130.107

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/5/2560 22:20:33 ҹ  154  ;  202.29.212.41

 ͧ รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/5/2560 22:18:38 ҹ  71  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ IYRC THAILAND 2017  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/5/2560 20:28:50 ҹ  14  ;  202.143.130.107

 ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/5/2560 22:08:59 ҹ  17  ;  202.143.130.107

 ͧ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/5/2560 14:58:44 ҹ  17  ;  202.143.130.107

 ͧ  (ร่าง) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/5/2560 14:51:29 ҹ  20  ;  202.143.130.107

 ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2560 21:20:33 ҹ  28  ;  202.143.130.107

 ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำห้องเรียน cc๑ และ cc๒  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2560 17:44:00 ҹ  27  ;  202.143.130.107

 ͧ กำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ปี 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   26/4/2560 17:14:32 ҹ  136  ;  202.29.212.41

 ͧ กำหนดการอบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/4/2560 21:45:12 ҹ  124  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/4/2560 18:50:31 ҹ  31  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/4/2560 14:42:00 ҹ  22  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2560 14:51:06 ҹ  51  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE พร้อมค่าสมาชิก 200 บาท  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   19/4/2560 17:36:15 ҹ  22  ;  202.143.130.110

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/4/2560 14:33:36 ҹ  66  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์รายงานสถานะงบทดลองของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำเดือน มีนาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/4/2560 20:53:04 ҹ  71  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/4/2560 16:20:46 ҹ  23  ;  202.143.130.107

 ͧ ของดให้บริการจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าบำรุงการศึกษาบุตร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/4/2560 21:43:15 ҹ  55  ;  202.143.130.107

 ͧ การจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงษ์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/4/2560 16:38:39 ҹ  50  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอส่งแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/4/2560 15:55:05 ҹ  246  ;  202.143.130.107

 ͧ กำหนดการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 11 เม.ย.60  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/4/2560 15:19:36 ҹ  76  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/4/2560 21:57:27 ҹ  44  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์ "การสำรวจความคิดเห็นสื่อออนไลน์กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/4/2560 21:32:08 ҹ  27  ;  202.143.130.107

 ͧ  ด่วน ! เลื่อนการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/4/2560 21:02:32 ҹ  96  ;  202.143.130.107

 ͧ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้งสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/3/2560 15:38:04 ҹ  36  ;  202.143.130.107

 ͧ ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/3/2560 21:01:33 ҹ  32  ;  202.143.130.107

 ͧ การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/3/2560 15:46:32 ҹ  175  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/3/2560 14:59:22 ҹ  231  ;  202.29.212.41

 ͧ ร่าง ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/3/2560 16:15:14 ҹ  47  ;  202.143.130.107

 ͧ การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2560 17:40:52 ҹ  74  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาพร้อมติดตั้ง  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/3/2560 21:40:37 ҹ  41  ;  202.143.130.107

 ͧ รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัด  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/3/2560 19:29:12 ҹ  97  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/3/2560 20:18:30 ҹ  23  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการงานสัมมนาวิชาการ Innovative School Summit 2017  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/3/2560 21:25:46 ҹ  55  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/3/2560 20:15:01 ҹ  55  ;  202.29.212.41

 ͧ การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/3/2560 17:10:05 ҹ  35  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างทักษะสมองเด็กในยุค 4.0 ด้วย EF"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/3/2560 21:19:45 ҹ  58  ;  202.143.130.107

 ͧ การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 8 ประจำปี 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   2/3/2560 21:18:58 ҹ  51  ;  202.29.212.41

 ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   28/2/2560 16:36:46 ҹ  124  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/2/2560 19:35:56 ҹ  19  ;  202.143.130.107

 ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/2/2560 21:08:54 ҹ  128  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/2/2560 15:39:36 ҹ  107  ;  202.29.212.41

 ͧ การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2560 22:00:34 ҹ  17  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2560 21:57:17 ҹ  60  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเรื่อง "สร้างนวัตกรรมศิลปะด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามรอยพระบาท  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/2/2560 15:12:15 ҹ  46  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   15/2/2560 21:49:04 ҹ  199  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/2/2560 22:24:29 ҹ  33  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอรายชื่อนักเรียนแกนนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานนิทรรศการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดอุทัย  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/2/2560 22:11:25 ҹ  31  ;  202.143.130.110

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   8/2/2560 19:47:57 ҹ  36  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/2/2560 16:08:10 ҹ  33  ;  202.143.130.107

 ͧ โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับ 1  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/2/2560 21:48:34 ҹ  67  ;  202.143.130.107

 ͧ ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และวงดนตรีเยาวชนเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/2/2560 16:25:02 ҹ  53  ;  202.143.130.107

 ͧ เว็บไซต์สำหรับโพสต์ภาพกิจกรรม  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   1/2/2560 22:12:38 ҹ  59  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/2/2560 21:33:23 ҹ  29  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 60  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2560 16:13:05 ҹ  36  ;  202.143.130.107

 ͧ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จุลสารลด - หยุด - ภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2560 15:24:31 ҹ  15  ;  202.143.130.107

 ͧ สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   30/1/2560 22:59:24 ҹ  44  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ และเชิญชวนร่วมประชาสัมพันธ์ในโครงการฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/1/2560 22:06:57 ҹ  39  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/1/2560 20:43:30 ҹ  115  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/1/2560 20:40:42 ҹ  51  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/1/2560 17:47:35 ҹ  64  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   19/1/2560 16:56:57 ҹ  203  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/1/2560 20:10:15 ҹ  35  ;  202.143.130.107

 ͧ การเข้าร่วมงาน The Leader in Me International Symposium-Rethink Leadership for Education  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/1/2560 22:16:32 ҹ  30  ;  202.143.130.107

 ͧ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/1/2560 22:10:30 ҹ  54  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ปี 2560 และแจ้งผู้รับรางวัลต่างๆ รับมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/1/2560 17:58:17 ҹ  75  ;  202.29.212.41

 ͧ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 21:48:55 ҹ  24  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 21:47:01 ҹ  43  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 16 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 21:44:38 ҹ  185  ;  202.143.130.107

 ͧ บทความ/สาระกฎหมายน่ารู้จาก นิติกร สพป.อุทัยธานี เขต 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/1/2560 20:10:07 ҹ  38  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวด  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/1/2560 20:16:33 ҹ  30  ;  202.143.130.107

 ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (แก้ไข)  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/1/2560 15:36:52 ҹ  70  ;  202.29.212.41

 ͧ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/1/2560 15:35:48 ҹ  33  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/1/2560 21:24:30 ҹ  40  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 35-36  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/12/2559 18:13:12 ҹ  106  ;  202.143.130.107

 ͧ การประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/12/2559 16:20:46 ҹ  75  ;  202.143.130.107

 ͧ รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   30/12/2559 15:27:22 ҹ  80  ;  202.29.212.41

 ͧ โครงการ FC Bayern Youth Cup Thailand 2017  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/12/2559 17:51:07 ҹ  78  ;  202.143.130.107

 ͧ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/12/2559 23:21:52 ҹ  630  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/12/2559 18:06:08 ҹ  169  ;  202.29.212.41

 ͧ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559 ฉบับที่ผ่าน สนช.  ҡ นิติ แกว่นกสิกร   22/12/2559 14:58:14 ҹ  31  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/12/2559 1:11:52 ҹ  280  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   21/12/2559 22:49:01 ҹ  137  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย เรื่อง สอบราคาจ้างแบบบ้านพักครู 203/27  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/12/2559 19:51:30 ҹ  24  ;  202.143.130.107

 ͧ เชิญชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณพระอัจฉร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2โ   19/12/2559 19:49:05 ҹ  30  ;  202.143.130.107

 ͧ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 21:25:35 ҹ  10  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล./55 - ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ҡ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ   16/12/2559 21:10:03 ҹ  24  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่น เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 16:56:17 ҹ  20  ;  202.143.130.107

 ͧ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 16:40:04 ҹ  12  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อและสั่งจองกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/12/2559 16:34:44 ҹ  31  ;  202.143.130.107

 ͧ แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   14/12/2559 15:00:21 ҹ  267  ;  202.29.212.41

 ͧ หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2559 21:37:59 ҹ  300  ;  202.143.130.107

 ͧ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2559 21:27:38 ҹ  15  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศขายทอดตลาดอาคารประกอบ แบบ สปช.205/26 ของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2559 18:08:30 ҹ  51  ;  202.143.130.107

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/12/2559 22:16:27 ҹ  263  ;  202.29.212.41

 ͧ ข้อสอบพัฒนานักเรียน สอบ o-net ภาษาอังกฤษ  ҡ กลุ่มนิเทศ   6/12/2559 15:18:00 ҹ  96  ;  202.29.212.41

 ͧ ด่วน กิจกรรมศิลปะ-นาฏศิลป์ ระดับภาค  ҡ กลุ่มนิเทศ   6/12/2559 15:03:17 ҹ  59  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 74 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  ҡ โรงเรียนบ้านหนองฝาง   30/11/2559 18:53:16 ҹ  31  ;  202.143.130.107

 ͧ แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อจัดทำทำเนียบ  ҡ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/11/2559 16:56:58 ҹ  101  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/11/2559 19:29:59 ҹ  62  ;  202.143.130.107

 ͧ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   26/11/2559 21:22:06 ҹ  366  ;  202.29.212.41

 ͧ รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   23/11/2559 21:11:22 ҹ  438  ;  202.29.212.41

 ͧ สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 017 ก / อาคารเรียนแบบ สปช105/26 และอาคารอเนกประสงค์  ҡ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม   23/11/2559 20:53:46 ҹ  31  ;  202.143.130.107

 ͧ เชิญชวนให้การสนับสนุน "โครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช" ผ่านบัตร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/11/2559 15:47:49 ҹ  34  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนวัดกำแพง  ҡ สพป.ชัยชาท   21/11/2559 22:20:18 ҹ  60  ;  202.143.130.107

 ͧ สอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วนนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวน 2 หลัง  ҡ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ   17/11/2559 15:38:21 ҹ  21  ;  202.143.130.107

 ͧ เอกสารสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง/ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 20:18:58 ҹ  33  ;  202.143.130.107

 ͧ รับสมัครการเรียนสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 19:46:42 ҹ  27  ;  202.143.130.107

 ͧ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง/ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 17:40:30 ҹ  20  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/11/2559 17:25:53 ҹ  24  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขัน อุทัยธานี มาราธอน 2016 "มรดกโลก ห้วยขาแข้ง"  ҡ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   11/11/2559 21:36:44 ҹ  48  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน (30.22.23.04) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ҡ โรงเรียนบ้านเนินพยอม   11/11/2559 17:05:18 ҹ  31  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอรูปถ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเพื่อจัดทำทำเนียบผู้บริหารในสังกัด  ҡ กลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/11/2559 14:59:41 ҹ  56  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/11/2559 19:12:11 ҹ  174  ;  202.29.212.41

 ͧ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างแบบต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน  ҡ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง   9/11/2559 15:27:44 ҹ  33  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/11/2559 15:20:11 ҹ  136  ;  202.29.212.41

 ͧ สำรวจงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่(งบผูกพัน)  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   7/11/2559 21:29:50 ҹ  42  ;  202.29.212.41

 ͧ สำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบ 61  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   7/11/2559 21:23:01 ҹ  123  ;  202.29.212.41

 ͧ สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน  ҡ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   2/11/2559 21:17:27 ҹ  76  ;  202.143.130.107

 ͧ สอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 017 ก / อาคารเรียนแบบ สปช105/26 และอาคารอเนกประสงค์  ҡ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม   2/11/2559 21:04:13 ҹ  41  ;  202.143.130.107

 ͧ สอบราคาจ้างการจ้างงาน สร้างบ้านพักครู สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)  ҡ โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา   2/11/2559 14:41:42 ҹ  44  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/10/2559 21:06:31 ҹ  56  ;  202.143.130.107

 ͧ การจัดทำข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   31/10/2559 17:41:20 ҹ  111  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์เอกสารประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านเขาวง  ҡ โรงเรียนบ้านเขาวง   31/10/2559 17:33:28 ҹ  24  ;  202.143.130.107

 ͧ ส่งประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักครูและก่อสร้างสนามฟุตบอล  ҡ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต   31/10/2559 17:31:25 ҹ  25  ;  202.143.130.107

 ͧ เชิญประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษฯ ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นวันที่ 29 ตุลาคม 2559  ҡ ศน.สุกัญญา ชูอินทร์   26/10/2559 16:57:11 ҹ  71  ;  202.29.212.41

 ͧ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายการ eng hour สำหรับระดับ ป.1  ҡ ศน.สุกัญญา ชูอินทร์   26/10/2559 16:48:15 ҹ  53  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศการรับเรียนห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub ปี60  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   18/10/2559 17:38:27 ҹ  73  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2560  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   18/10/2559 17:08:27 ҹ  33  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   6/10/2559 17:04:49 ҹ  116  ;  202.29.212.41

 ͧ ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/10/2559 16:34:08 ҹ  34  ;  202.29.212.41

 ͧ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   6/10/2559 16:20:44 ҹ  40  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2559 20:40:19 ҹ  70  ;  202.143.130.107

 ͧ กำหนดการรับบริจาคโลหิต  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2559 18:57:27 ҹ  63  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอยปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/10/2559 15:17:43 ҹ  31  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/10/2559 14:44:54 ҹ  35  ;  202.143.130.107

 ͧ กรอกข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/9/2559 17:57:40 ҹ  112  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/9/2559 21:36:00 ҹ  43  ;  202.143.130.107

 ͧ การจัดประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/9/2559 21:33:14 ҹ  37  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลครูสอนดี NU Teacher Award" ประจำปี 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/9/2559 18:45:38 ҹ  146  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 43  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/9/2559 18:41:30 ҹ  35  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:37:19 ҹ  87  ;  202.143.130.107

 ͧ ช่วงนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ของดการเบิกจ่ายสวัสดิการทุกประเภท  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:25:18 ҹ  60  ;  202.143.130.107

 ͧ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:18:09 ҹ  26  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุทัยธานี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:14:21 ҹ  19  ;  202.143.130.107

 ͧ บริจาคสื่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/9/2559 17:12:03 ҹ  43  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศรายชื่อนักเรียนการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   13/9/2559 20:15:25 ҹ  240  ;  202.29.212.41

 ͧ username และ password โปรแกรม SchoolMIS  ҡ สพป.อุทัยธานี   10/9/2559 14:58:28 ҹ  248  ;  202.143.130.110

 ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  ҡ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ   7/9/2559 20:29:50 ҹ  61  ;  202.143.130.107

 ͧ การประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel  ҡ จังหวัดอุทัยธานี   7/9/2559 19:04:50 ҹ  39  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/9/2559 20:11:39 ҹ  125  ;  202.143.130.107

 ͧ กำหนดการโรงเรียนส่งเอกสารเพื่อคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/9/2559 11:44:58 ҹ  66  ;  171.4.126.209

 ͧ ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ คุณแม่ฝน แป้นน้อย คุณแม่ของ ผอ.สุคนธ์ แป้นน้อย  ҡ สพป.อุทัยธานี   1/9/2559 16:06:08 ҹ  107  ;  202.29.212.41

 ͧ การตอบปัญหาศีลธรรม จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   29/8/2559 21:43:00 ҹ  268  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตความเป็นครู  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/8/2559 16:20:35 ҹ  87  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560  ҡ กลุ่มอำนวยการ   23/8/2559 15:34:02 ҹ  57  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนฯ  ҡ กลุ่มอำนวยการ   23/8/2559 15:19:36 ҹ  62  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) สุดยอดเทคนิคการสอน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/8/2559 21:31:54 ҹ  96  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์ในการจัดสอบเทียบความรู้อิสรามศึกษา ครั้งที่ 2/2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/8/2559 16:48:28 ҹ  68  ;  202.143.130.107

 ͧ เปลี่ยนสถานที่ประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ในวันที่ 16 สิงกาคม 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   14/8/2559 1:34:48 ҹ  126  ;  49.48.28.158

 ͧ มาตรการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่  ҡ กลุ่มอำนวยการ   12/8/2559 21:09:45 ҹ  45  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/8/2559 22:02:33 ҹ  55  ;  202.143.130.107

 ͧ องค์ประกอบในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   10/8/2559 20:07:41 ҹ  98  ;  202.143.130.110

 ͧ แจ้งข่าวด่วน! การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง การออกเสียงประชามติ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/8/2559 19:43:40 ҹ  262  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/7/2559 19:49:56 ҹ  104  ;  202.143.130.107

 ͧ แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/7/2559 17:18:56 ҹ  47  ;  202.143.130.107

 ͧ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   27/7/2559 21:16:57 ҹ  334  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/7/2559 18:09:21 ҹ  72  ;  202.143.130.107

 ͧ สรุปเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   25/7/2559 19:17:09 ҹ  419  ;  202.29.212.41

 ͧ ยุทธศาสตร์การวิจัย ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560-2564)และจุดเน้นการวิจัยของสำนักงานปลัด  ҡ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี   22/7/2559 22:20:37 ҹ  45  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่กำหนดวัน เวลา ออกอากาศการออกเสียงประชามติ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/7/2559 20:26:22 ҹ  66  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   21/7/2559 18:03:57 ҹ  89  ;  202.29.212.41

 ͧ การประชุมแลกเปลี่ยเรียนรู้และศึกษาดูงาน  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   15/7/2559 22:30:10 ҹ  176  ;  202.29.212.41

 ͧ รายชื่อผู้ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   11/7/2559 22:47:36 ҹ  229  ;  202.29.212.41

 ͧ ขอเชิญรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองฉาง  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/7/2559 17:41:49 ҹ  45  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/7/2559 16:48:40 ҹ  307  ;  202.143.130.110

 ͧ ข่าวด่วน! การประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/7/2559 21:05:10 ҹ  74  ;  202.143.130.107

 ͧ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดลำดับที่ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   6/7/2559 17:30:13 ҹ  267  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/7/2559 21:39:55 ҹ  94  ;  202.143.130.107

 ͧ การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น 2 ประจำปี 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   1/7/2559 18:55:03 ҹ  117  ;  202.29.212.41

 ͧ การสอบแข่งขันเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   30/6/2559 17:06:57 ҹ  348  ;  202.29.212.41

 ͧ การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/6/2559 19:43:46 ҹ  64  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/6/2559 19:07:53 ҹ  113  ;  202.143.130.107

 ͧ การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ, แอพพลิเคชั่นดาวเหนือ, แอพพลิเคชั่นตาสัปะรด  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/6/2559 21:05:11 ҹ  67  ;  202.143.130.107

 ͧ อบรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก  ҡ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต    16/6/2559 19:44:38 ҹ  264  ;  202.29.212.41

 ͧ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2559 19:55:10 ҹ  59  ;  202.143.130.107

 ͧ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีนัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้สวมเสื้อสูทสีดำทุกท่าน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   10/6/2559 22:23:26 ҹ  221  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการ "การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม "สมุนไพรพื้นบ้าน"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/6/2559 21:33:51 ҹ  86  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/6/2559 17:24:27 ҹ  231  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/6/2559 21:34:10 ҹ  76  ;  202.143.130.107

 ͧ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/6/2559 21:31:59 ҹ  37  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็ก ครั้งที่ 11  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 22:44:25 ҹ  55  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:56:10 ҹ  60  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาของครูเข้าร่วมประกวดรางวัล Teacher Research Awards  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:53:30 ҹ  44  ;  202.143.130.107

 ͧ การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:49:52 ҹ  30  ;  202.143.130.107

 ͧ การใช้พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:46:19 ҹ  31  ;  202.143.130.107

 ͧ การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริย์ การทหารและการสงคราม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:41:57 ҹ  25  ;  202.143.130.107

 ͧ โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:38:22 ҹ  19  ;  202.143.130.107

 ͧ โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (แม่ไก่) ประจำปีงบประมาณ 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:34:13 ҹ  32  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอเชิญชมนิทรรศการ ชนชราแห่งอนาคต : นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:29:24 ҹ  14  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/6/2559 17:26:22 ҹ  21  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/5/2559 16:24:27 ҹ  307  ;  202.143.130.107

 ͧ Username และ Password ระบบ SchoolMIS  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   25/5/2559 17:46:01 ҹ  152  ;  202.29.212.43

 ͧ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ซื้อตลับหมึก โดยวิธีตลาด  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/5/2559 20:38:22 ҹ  76  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/5/2559 18:59:36 ҹ  77  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมผู้ฝึกสอนมินิบริดจ์ 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/5/2559 18:55:07 ҹ  66  ;  202.143.130.107

 ͧ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.รุ่นที่ 1-2  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   19/5/2559 16:26:13 ҹ  130  ;  202.29.212.43

 ͧ แจ้งผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับภาค  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   18/5/2559 22:15:47 ҹ  80  ;  202.29.212.43

 ͧ เอกสารการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/5/2559 22:34:30 ҹ  99  ;  202.29.212.43

 ͧ เผยแพร่เอกสาร นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/5/2559 19:29:37 ҹ  188  ;  202.29.212.43

 ͧ การเข้าร่วมประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" สามารถชมได้ตามช่องทางต่อไปนี้  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2559 18:00:05 ҹ  120  ;  202.143.130.107

 ͧ การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2559 15:41:08 ҹ  307  ;  202.143.130.107

 ͧ  ด่วน!ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู " ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/5/2559 15:06:01 ҹ  175  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชุม"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"  ҡ กลุ่มอำนวยการ   10/5/2559 14:47:52 ҹ  143  ;  202.143.130.107

 ͧ สมัครเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามมติมหาเถรสมาคม  ҡ กลุ่มส่งเสริมฯ   2/5/2559 16:35:36 ҹ  58  ;  202.29.212.43

 ͧ ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2559 20:18:20 ҹ  135  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอเชิญประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/4/2559 20:07:33 ҹ  244  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   23/4/2559 16:26:31 ҹ  63  ;  171.5.86.109

 ͧ การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/4/2559 17:45:07 ҹ  49  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/4/2559 21:43:20 ҹ  58  ;  202.143.130.107

 ͧ แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/4/2559 16:09:14 ҹ  42  ;  202.143.130.107

 ͧ โครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/4/2559 14:54:51 ҹ  70  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอรับบริจาคโลหิต  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/4/2559 20:22:16 ҹ  68  ;  202.143.130.107

 ͧ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   1/4/2559 21:55:25 ҹ  205  ;  202.29.212.42

 ͧ นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   1/4/2559 19:24:46 ҹ  166  ;  202.29.212.42

 ͧ กรอกข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   31/3/2559 15:01:52 ҹ  179  ;  202.29.212.42

 ͧ ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับเข้าสู่กระบวนประชุมการทำประชามติ 29 มีนาคม 2559 จำนวน 279 มาตรา  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   30/3/2559 22:21:59 ҹ  86  ;  202.29.212.42

 ͧ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการอบรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/3/2559 21:33:16 ҹ  162  ;  202.143.130.107

 ͧ ระวังพายุฤดูร้อน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/3/2559 15:28:11 ҹ  77  ;  202.143.130.107

 ͧ User Name และ Password ของโปรแกรม Thai School Lunch  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/3/2559 16:42:10 ҹ  315  ;  223.207.50.122

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/3/2559 19:55:51 ҹ  622  ;  202.29.212.42

 ͧ เปิดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.)  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   17/3/2559 19:42:47 ҹ  189  ;  202.29.212.42

 ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา   16/3/2559 16:03:50 ҹ  60  ;  202.29.212.42

 ͧ ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา หัวข้อ "เปลี่ยนวิธีคิดการศึกษาไทย"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/3/2559 14:30:02 ҹ  69  ;  202.143.130.107

 ͧ การเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน  ҡ กลุ่มนโยบายและแผน   13/3/2559 14:58:16 ҹ  108  ;  171.4.127.11

 ͧ สรุปการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   3/3/2559 15:32:41 ҹ  657  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   26/2/2559 15:19:06 ҹ  597  ;  202.29.212.42

 ͧ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/2/2559 20:15:07 ҹ  71  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับบัณฑิตศึกษา  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   19/2/2559 20:30:52 ҹ  98  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   12/2/2559 19:25:40 ҹ  359  ;  202.29.212.42

 ͧ กำหนดการพิธีมอบจักรยานพระราชทาน  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   11/2/2559 20:53:12 ҹ  88  ;  202.29.212.42

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/2/2559 21:49:03 ҹ  43  ;  202.29.212.42

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/2/2559 21:12:21 ҹ  171  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศตำแหน่งศึกษานิเทศก์ว่าง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/2/2559 16:01:08 ҹ  140  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   9/2/2559 15:18:00 ҹ  153  ;  202.29.212.42

 ͧ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   8/2/2559 17:02:13 ҹ  553  ;  202.29.212.42

 ͧ ประชาสัมพันธ์การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/2/2559 14:39:57 ҹ  34  ;  202.143.130.107

 ͧ เอกสารประกอบการจัดทำโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   28/1/2559 21:01:11 ҹ  111  ;  202.29.212.42

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/1/2559 14:45:47 ҹ  93  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า  ҡ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า   22/1/2559 15:54:57 ҹ  229  ;  182.53.98.175

 ͧ ประกาศผลการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (นาฏศิลป์)  ҡ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   22/1/2559 15:10:00 ҹ  140  ;  202.29.212.42

 ͧ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/1/2559 20:56:28 ҹ  167  ;  202.143.130.107

 ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   21/1/2559 20:55:38 ҹ  44  ;  202.29.212.42

 ͧ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/1/2559 19:40:42 ҹ  89  ;  202.143.130.107

 ͧ การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   20/1/2559 17:02:52 ҹ  31  ;  202.29.212.42

 ͧ ขอเลื่อนการฝึกอบรม " โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) "  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   18/1/2559 17:31:33 ҹ  107  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า  ҡ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า   15/1/2559 16:29:28 ҹ  171  ;  182.53.103.225

 ͧ รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ในงานวันครู อ.บ้านไร่ แก้ไข 15 ม.ค. 59  ҡ สมาคมครูฯ อำเภอบ้านไร่   15/1/2559 16:03:29 ҹ  85  ;  203.172.250.233

 ͧ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและการจัดสรรโควตานักเรียน เข้าเรียนต่อโรงเรียนราชแระชานุเคราะห์ 46  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   13/1/2559 15:36:20 ҹ  31  ;  202.29.212.42

 ͧ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ҡ โรงเรียนบ้านห้วยพลู   12/1/2559 22:27:17 ҹ  216  ;  202.29.212.42

 ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   12/1/2559 22:12:37 ҹ  198  ;  202.29.212.42

 ͧ รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ในงานวันครู อ.บ้านไร่  ҡ สมาคมครูฯอำเภอบ้านไร่   12/1/2559 20:52:24 ҹ  115  ;  182.53.103.130

 ͧ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/1/2559 16:27:16 ҹ  37  ;  202.143.130.107

 ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   11/1/2559 15:11:36 ҹ  308  ;  202.29.212.42

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน)  ҡ โรงเรียนบ้านโกรกลึก   8/1/2559 18:32:56 ҹ  214  ;  202.29.212.42

 ͧ ขอเชิญรับบริจาคโลหิต  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/1/2559 22:20:24 ҹ  43  ;  202.143.130.107

 ͧ ให้โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กไว้ ขณะนี้หนังสือมาแล้ว ให้มารับได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/1/2559 20:30:00 ҹ  27  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 14  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/1/2559 22:05:44 ҹ  97  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   5/1/2559 22:00:18 ҹ  190  ;  202.29.212.42

 ͧ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/1/2559 20:32:06 ҹ  36  ;  202.143.130.107

 ͧ รายชื่อครูดีในดวงใจของคณะครูในอำเภอบ้านไร่ ย้อนหลัง 4 ปี (2555-2558)  ҡ โรงเรียนวัดทัพหมัน   4/1/2559 21:44:50 ҹ  137  ;  203.172.250.233

 ͧ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์  ҡ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า   4/1/2559 16:26:49 ҹ  149  ;  203.172.201.1

 ͧ ขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชน ทางสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดอุทัยธานี  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   30/12/2558 17:12:43 ҹ  26  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/12/2558 17:31:45 ҹ  120  ;  202.29.212.42

 ͧ กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   24/12/2558 21:34:46 ҹ  51  ;  202.29.212.42

 ͧ โครงการจักรยานพระราชทาน  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   23/12/2558 21:58:05 ҹ  74  ;  202.29.212.42

 ͧ การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   23/12/2558 19:55:52 ҹ  42  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศผลสอบพนักงานราชการ  ҡ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า   22/12/2558 19:32:08 ҹ  176  ;  182.53.106.201

 ͧ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ  ҡ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า   20/12/2558 1:23:08 ҹ  136  ;  64.233.173.253

 ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ   14/12/2558 19:30:51 ҹ  399  ;  202.29.212.42

 ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ   14/12/2558 19:30:47 ҹ  165  ;  202.29.212.42

 ͧ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ สรุปการบรรจุแและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ   14/12/2558 19:30:34 ҹ  114  ;  202.29.212.42

 ͧ รายชื่อผู้เข้าอบรม การติดตั้ง Server ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/12/2558 18:10:18 ҹ  119  ;  223.204.187.54

 ͧ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2558 17:48:26 ҹ  38  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2558 17:43:39 ҹ  33  ;  202.143.130.107

 ͧ ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท.  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/12/2558 17:39:05 ҹ  77  ;  202.143.130.107

 ͧ การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/12/2558 21:58:13 ҹ  64  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอแจ้งให้บุคลากรวิทย์-คณิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สพป.อน.เขต 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/12/2558 21:32:36 ҹ  126  ;  202.143.130.107

 ͧ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชกาครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   4/12/2558 21:26:46 ҹ  560  ;  202.29.212.42

 ͧ ของดจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/12/2558 19:22:03 ҹ  44  ;  202.143.130.107

 ͧ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เปิดสอบพนักงานราชทั่วไป สาขาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ҡ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า   2/12/2558 21:37:32 ҹ  233  ;  182.53.104.66

 ͧ อู่ไทโมเดล นวัตกรรม : เพื่อพัฒนางานติดตาม ประเมิน และรายงานผล  ҡ กลุ่มงานติดตามประเมินและรายงานผล   1/12/2558 23:02:09 ҹ  499  ;  202.29.212.42

 ͧ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ติดตั้ง Server ระบบพิสูจน์ตัวตน” ให้กับโรงเรียนในสังกัด  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/11/2558 21:04:23 ҹ  146  ;  202.29.212.42

 ͧ ขอเชิญคณะทำงานถ่ายภาพกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ประชุม 27 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. สพป.อุทัยธานี เขต 1  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/11/2558 19:58:18 ҹ  77  ;  202.143.130.107

 ͧ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/11/2558 17:18:46 ҹ  49  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/11/2558 17:44:03 ҹ  34  ;  202.143.130.107

 ͧ ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/11/2558 17:42:04 ҹ  27  ;  202.143.130.107

 ͧ การเผยแพร่คลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2    25/11/2558 17:38:26 ҹ  24  ;  202.143.130.107

 ͧ ประกาศโรงเรียนวัดทัพหมัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ  ҡ โรงเรียนวัดทัพหมัน   24/11/2558 22:29:56 ҹ  252  ;  203.172.250.233

 ͧ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   24/11/2558 15:25:19 ҹ  144  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   16/11/2558 21:37:12 ҹ  216  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/11/2558 18:09:12 ҹ  188  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/11/2558 15:40:35 ҹ  345  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   13/11/2558 15:39:14 ҹ  142  ;  202.29.212.42

 ͧ สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   12/11/2558 22:36:28 ҹ  48  ;  202.29.212.42

 ͧ รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   12/11/2558 22:04:25 ҹ  65  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  ҡ โรงเรียนบ้านเขาวง   9/11/2558 19:36:21 ҹ  53  ;  202.143.130.107

 ͧ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9/11/2558 18:15:50 ҹ  41  ;  202.29.212.42

 ͧ สรุปการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   7/11/2558 19:05:49 ҹ  419  ;  202.29.212.42

 ͧ แจ้งย้ายที่ทำการชั่วคราวสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี  ҡ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี   4/11/2558 17:27:35 ҹ  64  ;  202.143.130.107

 ͧ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง"  ҡ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย   2/11/2558 19:24:44 ҹ  99  ;  202.143.130.107

 ͧ เชิญชมรายการ เดินหน้าประเทศไทย เรื่อง "นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ช่อง 7 เวลา 18.00 น.  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/10/2558 20:21:36 ҹ  80  ;  171.5.84.151

 ͧ ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   29/10/2558 19:41:52 ҹ  369  ;  202.29.212.42

 ͧ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   28/10/2558 22:25:11 ҹ  176  ;  202.29.212.42

 ͧ ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   27/10/2558 22:38:39 ҹ  226  ;  202.143.130.110

 ͧ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ  ҡ กลุ่มบริหารงานบุคคล   22/10/2558 20:34:40 ҹ  634  ;  202.29.212.42

 
˹ 1 | 2