ลำดับที่  788     เรื่อง:   ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.....
      ถึง:   บุคคลทั่วไป
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 26/7/2561 15:35:36 [อ่าน 41]


ลำดับที่  787     เรื่อง:   ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/7/2561 19:47:55 [อ่าน 42]


ลำดับที่  786     เรื่อง:   ดาวน์โหลดไฟล์การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 24/7/2561 16:44:48 [อ่าน 62]


ลำดับที่  785     เรื่อง:   การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/7/2561 16:08:10 [อ่าน 45]


ลำดับที่  784     เรื่อง:    ประกาศ ผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/7/2561 15:29:35 [อ่าน 71]


ลำดับที่  783     เรื่อง:   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 20/7/2561 22:05:50 [อ่าน 25]


ลำดับที่  782     เรื่อง:   การประชุมทางไกล (Teleconference) วันที่ 18 ก.ค.2561 เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 17/7/2561 21:17:55 [อ่าน 65]


ลำดับที่  781     เรื่อง:   ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการโครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพานิชย์
      ถึง:   ***
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 10/7/2561 20:28:35 [อ่าน 45]


ลำดับที่  780     เรื่อง:   ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
      ถึง:   ***
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/7/2561 19:43:56 [อ่าน 95]


ลำดับที่  779     เรื่อง:   เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
      ถึง:   ***
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/7/2561 19:42:41 [อ่าน 35]


ลำดับที่  778     เรื่อง:   รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.50 น.
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 9/7/2561 19:34:25 [อ่าน 122]


ลำดับที่  777     เรื่อง:   รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ เวลา 8:50
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 9/7/2561 14:23:49 [อ่าน 99]