ลำดับที่  682     เรื่อง:   โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 หลักสูตร
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 15/1/2561 19:28:04 [อ่าน 31]


ลำดับที่  681     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและข้อมูลอัตรากำลังโรงเรียนในสังกัดฯ
      ถึง:   ***
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 15/1/2561 15:21:17 [อ่าน 87]


ลำดับที่  680     เรื่อง:   ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 12/1/2561 20:22:10 [อ่าน 42]


ลำดับที่  678     เรื่อง:   ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มนโยบายและแผน วันเวลา: 10/1/2561 20:49:46 [อ่าน 89]


ลำดับที่  677     เรื่อง:   การติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทีดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 10/1/2561 17:31:58 [อ่าน 62]


ลำดับที่  676     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อ
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/1/2561 22:19:13 [อ่าน 33]


ลำดับที่  675     เรื่อง:   ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/1/2561 22:15:21 [อ่าน 23]


ลำดับที่  674     เรื่อง:   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/1/2561 22:13:49 [อ่าน 32]


ลำดับที่  673     เรื่อง:   นโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/1/2561 22:08:54 [อ่าน 17]


ลำดับที่  672     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศา
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/1/2561 22:05:54 [อ่าน 20]


ลำดับที่  671     เรื่อง:   แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/1/2561 22:00:00 [อ่าน 13]


ลำดับที่  670     เรื่อง:   ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
      ถึง:   ***
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 29/12/2560 21:00:54 [อ่าน 107]