ลำดับที่  808     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
      ถึง:   ******
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 22/10/2561 20:36:43 [อ่าน 4]


ลำดับที่  807     เรื่อง:    ประกาศโรงเรียนวัดหัวเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
      ถึง:   ****
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 22/10/2561 20:34:40 [อ่าน 72]


ลำดับที่  806     เรื่อง:   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 8/10/2561 15:34:12 [อ่าน 44]


ลำดับที่  805     เรื่อง:   การจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเลือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 5/10/2561 21:59:14 [อ่าน 44]


ลำดับที่  804     เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 5/10/2561 21:42:42 [อ่าน 35]


ลำดับที่  803     เรื่อง:   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561
      ถึง:   ***
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 26/9/2561 19:03:43 [อ่าน 28]


ลำดับที่  802     เรื่อง:   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 14/9/2561 20:37:51 [อ่าน 90]


ลำดับที่  801     เรื่อง:   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) และ(A.T.C.)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 12/9/2561 20:47:24 [อ่าน 70]


ลำดับที่  800     เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 12/9/2561 19:59:23 [อ่าน 48]


ลำดับที่  799     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 11/9/2561 19:55:59 [อ่าน 17]


ลำดับที่  798     เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 11/9/2561 19:30:51 [อ่าน 32]


ลำดับที่  797     เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา(11/9/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 11/9/2561 18:52:19 [อ่าน 23]