ลำดับที่:  806
      เรื่อง:   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 8/10/2561 15:34:12 [อ่าน 34]


ลำดับที่:  805
      เรื่อง:   การจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเลือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 5/10/2561 21:59:14 [อ่าน 37]


ลำดับที่:  804
      เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 5/10/2561 21:42:42 [อ่าน 28]


ลำดับที่:  803
      เรื่อง:   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 26/9/2561 19:03:43 [อ่าน 25]


ลำดับที่:  802
      เรื่อง:   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 14/9/2561 20:37:51 [อ่าน 84]


ลำดับที่:  801
      เรื่อง:   ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) และ(A.T.C.)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 12/9/2561 20:47:24 [อ่าน 67]


ลำดับที่:  800
      เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 12/9/2561 19:59:23 [อ่าน 45]


ลำดับที่:  799
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 11/9/2561 19:55:59 [อ่าน 15]


ลำดับที่:  798
      เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 11/9/2561 19:30:51 [อ่าน 30]


ลำดับที่:  797
      เรื่อง:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา(11/9/61)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 11/9/2561 18:52:19 [อ่าน 22]