ลำดับที่:  725
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/3/2561 21:59:32 [อ่าน 8]


ลำดับที่:  724
      เรื่อง:   ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/3/2561 20:14:09 [อ่าน 4]


ลำดับที่:  723
      เรื่อง:   การจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 16/3/2561 20:39:34 [อ่าน 42]


ลำดับที่:  722
      เรื่อง:   การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/3/2561 21:28:42 [อ่าน 83]


ลำดับที่:  721
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 13/3/2561 21:52:51 [อ่าน 35]


ลำดับที่:  720
      เรื่อง:   ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/3/2561 16:50:02 [อ่าน 157]


ลำดับที่:  718
      เรื่อง:   ลงทะเบียนอบรมครูโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 9/3/2561 14:29:21 [อ่าน 182]


ลำดับที่:  717
      เรื่อง:   ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 8/3/2561 22:03:41 [อ่าน 193]


ลำดับที่:  716
      เรื่อง:   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต๋โดย:  กลุ่มนโยบายและแผน วันเวลา: 8/3/2561 15:40:57 [อ่าน 145]


ลำดับที่:  715
      เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (C.A.T.C)
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/3/2561 14:37:08 [อ่าน 52]


 
Read All...