ลำดับที่:  741
      เรื่อง:   เอกสารแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 25/5/2561 15:35:39 [อ่าน 16]


ลำดับที่:  739
      เรื่อง:   ประกาศนโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.อุทัยธานี เขต 2
      ถึง:   ผู้สนใจ/สาธารณชน
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/5/2561 11:38:57 [อ่าน 14]


ลำดับที่:  738
      เรื่อง:   รายชื่อประชากรวัยเรียนเกิดปี 2554 เข้าเรียนปี 2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 15/5/2561 16:33:40 [อ่าน 142]


ลำดับที่:  737
      เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 10/5/2561 15:27:07 [อ่าน 31]


ลำดับที่:  736
      เรื่อง:   ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 7/5/2561 15:52:49 [อ่าน 196]


ลำดับที่:  735
      เรื่อง:   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
      ถึง:   สาธารณชน
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/4/2561 16:47:10 [อ่าน 107]


ลำดับที่:  734
      เรื่อง:   การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 24/4/2561 19:08:08 [อ่าน 141]


ลำดับที่:  733
      เรื่อง:   การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน เรื่อง การต่อต้านการค้ามนุษย์
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/4/2561 17:34:49 [อ่าน 35]


ลำดับที่:  732
      เรื่อง:   การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 10/4/2561 17:01:19 [อ่าน 113]


ลำดับที่:  730
      เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C)วูดแบดจ์ 3 ท่อน
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 10/4/2561 16:18:54 [อ่าน 91]


 
Read All...