ลำดับที่:  783
      เรื่อง:   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 20/7/2561 22:05:50 [อ่าน 4]


ลำดับที่:  782
      เรื่อง:   การประชุมทางไกล (Teleconference) วันที่ 18 ก.ค.2561 เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 17/7/2561 21:17:55 [อ่าน 52]


ลำดับที่:  781
      เรื่อง:   ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการโครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพานิชย์
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 10/7/2561 20:28:35 [อ่าน 38]


ลำดับที่:  780
      เรื่อง:   ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/7/2561 19:43:56 [อ่าน 74]


ลำดับที่:  779
      เรื่อง:   เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/7/2561 19:42:41 [อ่าน 24]


ลำดับที่:  778
      เรื่อง:   รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.50 น.
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 9/7/2561 19:34:25 [อ่าน 109]


ลำดับที่:  777
      เรื่อง:   รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ เวลา 8:50
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผู้สนใจ
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันเวลา: 9/7/2561 14:23:49 [อ่าน 88]


ลำดับที่:  776
      เรื่อง:   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
      ถึง:   ***
      โพสต๋โดย:  กลุ่มบริหารงานบุคคล วันเวลา: 6/7/2561 20:58:36 [อ่าน 106]


ลำดับที่:  775
      เรื่อง:   ขอแจ้งวันแข่งขันและการรับสมัครตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในระดับจังหวัด
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 5/7/2561 22:09:56 [อ่าน 59]


ลำดับที่:  774
      เรื่อง:   โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      ถึง:   ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน
      โพสต๋โดย:  กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา วันเวลา: 5/7/2561 22:02:14 [อ่าน 30]