เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม และสโมสรผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจังหวัดมหาสารคาม จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ส่งใบสมัครและค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ จำนวน 1,000 บาท ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1 โทรศัพท์ 043712225,089-6200857 หรือทาง E - mail :supaneputong@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
6/11/2561 20:15:48
 202.29.212.41