เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)
ด้วย สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม พร้อมส่งใบสมัครการฝึกอบรมได้ที่ นายสุธีร์ เครือวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 และโอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมจำนวน 2,800 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายสุธีร์ เครือวรรณื เลขที่บัญชี 117-0-19038-3 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
8/10/2561 15:34:12
 202.29.212.41