เรื่อง การจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเลือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ด้วยสโมสรลูกเสือเพื่อนนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเลือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 23- 29 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนพยุหะวิทยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลกรทางการศึกษา ที่สนใจส่งใบสมัครและหลักฐาน พร้อมค่าธรรมเนียมคนละ 2,800 บาท ได้ที่ นายทิวา นาคทิม โรงเรียนวัดสันติธรรม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์ 087-8404826 รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
5/10/2561 21:59:14
 202.29.212.41