เรื่อง โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วย บริษัท สปอร์ตไทย-บาวาเรีย จำกัด จัดโครงการโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น
ในการนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายชาญวุฒิ ชื่นแผ้ว 09 - 7192 2421 หรือ 02 7161790 - 2 เวลา 09.00 - 17.00 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
14/9/2561 20:37:51
 202.29.212.41