เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ (S.B.T.C) ระหว่างวันที่ 15 -18 ตุลาคม 2561
2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C) ระหว่างวันที่ 19 -22 ตุลาคม 2561 นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอเชิญชวนครูและบุคลากรในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
11/9/2561 19:30:51
 202.29.212.41