เรื่อง ส่งข่าวสารลงเว็บเขต2
ส่งข่าวสารลงเว็บเขต2

เป็นพื้นที่เพื่อให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ใช้ส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ควรเป็นไฟล์เอกสาร/รูปภาพ ขนาดของไฟล์ไม่ควรมีขนาดใหญ่มากนัก และผู้ดูแลระบบจะนำเสนอไฟล์เอกสารให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป


สพป.อุทัยธานี เขต 2
4/9/2561 14:08:27
 202.29.212.41