เรื่อง หน่วยงานภายนอกส่งเอกสารถึงเขต2
หน่วยงานภายนอกส่งเอกสารถึงเขต2

เป็นพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่ไม่ได้เชื่อมโยงระบบส่งเอกสารกับ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้ใช้ประโยชน์ในการส่งเอกสารถึงเขต 2 เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ ฯลฯ เอกสารที่จะส่งถึงเขต 2 ควรเป็นไฟล์เอกสาร ขนาดของไฟล์ไม่ควรมีขนาดใหญ่ และผู้ดูแลระบบจะนำเสนอไฟล์เอกสารให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

สพป.อุทัยธานี เขต 2
4/9/2561 14:03:23
 202.29.212.41