เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.อุทัยธานี เขต 2
25/7/2561 19:47:55
 118.172.147.88