เรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch
ดาวน์โหลดไฟล์การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ได้ที่


https://drive.google.com/file/d/1swl0CbsZsJvBzKcvnJBnECN4i-7_W6kX/view?usp=sharing

https://goo.gl/P5g2CE

http://bit.ly/2LklV5B


หรือรับชมผ่านยูทูบที่

https://www.youtube.com/watch?v=oZNQPH39-94

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/7/2561 16:44:48
 202.29.212.41