เรื่อง การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)

สพป.อุทัยธานี เขต 2
24/7/2561 16:08:10
 118.172.151.155