เรื่อง การประชุมทางไกล (Teleconference) วันที่ 18 ก.ค.2561 เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สพฐ. กำหนดประชุมทางไกล (Teleconference) วันที่ 18 ก.ค.2561 เวลา 09.30-12.00 น. เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ผ่านระบบ Teleconference ในระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

1) http://www.obectv.tv

2) http://www.youtube.com/obectvonlin

3)http://www.facebook.com/obectvonlin


หมายเหตุ ต่อจากรายการ เช้าข่าวพุธ สพฐ.


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/7/2561 21:17:55
 202.29.212.41