เรื่อง รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.50 น.
รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.50 น.

ให้โรงเรียนสังเกตุคอลัมน์ ไม่ได้คัดกรอง ซึ่งมีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้คัดกรอง ตามแบบ นร.01 ให้โรงเรียนดำเนินการ ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลการคัดกรองจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9/7/2561 19:34:25
 202.29.212.41