เรื่อง โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้วยสโมสรไลออนส์อุทัยธานี เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่สนใจจะสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทย ในโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
5/7/2561 22:02:14
 202.29.212.41