เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉางแจ้งว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าพิกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉางแจ้งว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าพิกัด ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. - 13.30 น. ในเขตอำเภอหนองฉางและอำเภอห้วยคต

สพป.อุทัยธานี เขต 2
5/7/2561 15:14:16
 1.2.243.129