เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Username/Password ของ Admin โรงเรียน ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน


โรงเรียนที่ลืมรหัสผ่านของ Admin โรงเรียน ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน และต้องการ Reset รหัสผ่านใหม่ (โดย Admin เขตพื้นที่) ให้โรงเรียนติดต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยต้องส่งข้อมูลตามไฟล์ที่แนบ ที่ EMail ==> utt2.go.th@gmail.com และโทร 081-2330744


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/6/2561 21:25:09
 202.29.212.41