เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เรื่อง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพวรางกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
19/6/2561 21:39:14
 202.29.212.41