เรื่อง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน


สพป.อุทัยธานี เขต 2 กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี


ดังนั้น จึงขอเชิญชวนโรงเรียน ส่งกองลูกเสือ และหรือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทาง Google Form ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/yys3IKLPOK1rTaFZ2


ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือถึงโรงเรียนทาง SmartArea แล้ว


ขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/6/2561 13:42:46
 171.5.91.202