เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

และเผยแพร่มาตามเอกสารที่แนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
15/6/2561 20:42:46
 202.29.212.41