เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ประจำปี 2561
ด้วยสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกับลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจำปี 2561 จำนวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม พร้อมส่งใบสมัครและค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมด้วยตนเองที่ นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 หรือโอนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีนายยอดยิ่ง ทองรอด เลขที่ 014-1-36040-2 (เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย) และส่งใบสมัครที่ e-mail:tyodying@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-7208835 ในวันและเวลาราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
7/6/2561 16:58:20
 202.29.212.41