เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ
ด้วย สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ ระหว่างวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 32 คน ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 2,500 บาท
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอเชิญชวนบุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิทางลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ขึ้นไป ที่สนใจส่งรายชื่อพร้อมค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก ชื่อบัญชี สำนักงานลูกเสือพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เลขที่ 989-2-20108-6 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางวิมลรัตน์ ชูแก้ว โทร 08 1675 4148
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดกาารศึกษา
7/6/2561 16:08:07
 202.29.212.41