เรื่อง ประกาศนโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.อุทัยธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการให้และรับสินบน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
23/5/2561 11:38:57
 49.48.27.208