เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ด้วย สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเผยแพร่เกมกีฬาเพื่อการศึกษา "ครอสเวิร์ดเกม" เกมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ "เอเม็ท" เกมกีฬาต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ "คำคม" เกมกีฬาต่ออักษรภาษาไทย "ซูโดกุโปร" เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข และเกมกีฬาเสริมทักษะความความรู้อื่นๆ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา นั้น
ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงจากสมาคมฯ โทรศัพท์ 02 295 0861 - 5 โทรสาร 02 295 0866 หรือเว็บไซต์ www.thaicrossword.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/5/2561 15:27:07
 202.29.212.41