เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ โดยได้จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาอาเซียน +3 (ภาษาลาว)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
25/4/2561 16:47:10
 202.29.212.41