เรื่อง ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ


ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2560

ชั้น ป.6

1.ภาษาไทย ==> https://drive.google.com/file/d/1_Q9t4xmeb2RFNpzxKT0XP7E1WbrszM_7/view?usp=sharing

2.ภาษาอังกฤษ ==> https://drive.google.com/file/d/18IwmFxJSXHid5zxCGshJj1ESy3S8_Iv0/view?usp=sharing

3.คณิตศาสตร์ ==> https://drive.google.com/file/d/1UKs0pFcmf21hjEf5uv0KXhr96T6K55DQ/view?usp=sharing

4.วิทยาศาสตร์ ==> https://drive.google.com/file/d/1IaxiAHkP4igo1qTXuqhFV3uFppNwmqAd/view?usp=sharing

ชั้น ม.3

1.ภาษาไทย ==> https://drive.google.com/file/d/1TSdd2-rtFubZEfb2YPQpBrj6Et_X3uj2/view?usp=sharing

2.ภาษาอังกฤษ ==> https://drive.google.com/file/d/1djVsIA2v6Vva1ui3XBb5TGa_9sJLGdBt/view?usp=sharing

3.คณิตศาสตร์ ==> https://drive.google.com/file/d/1QqWgUev_-DaDJDBzlJtvyRimNYjZcb07/view?usp=sharing

4.วิทยาศาสตร์ ==> https://drive.google.com/file/d/1N_c3mDFwGldVoZPR1qA_S5Vjjk2j7b3y/view?usp=sharing

สพป.อุทัยธานี เขต 2
9/3/2561 16:50:02
 202.29.212.41