เรื่อง ลงทะเบียนอบรมครูโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน


ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กำหนดอบรมครูโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ดังนั้จึงให้ครูโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกโรงเรียน ดำเนินการลงทะเบียนเข้าอบรมทางกูเกิ้ลฟอร์ม ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ลิ้งก์

https://goo.gl/forms/Fg8v7a75FjN2ebSx2


จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามกำหนด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9/3/2561 14:29:21
 202.29.212.41