เรื่อง ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ


โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและนำไปเป็นเอกสารในการอบรมครูโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้ที่ลิ้งก์ด้านล้าง

https://drive.google.com/file/d/1B-E6lmYibCYpmjAXCZ6oKYhqGfC-v30e/view?usp=sharing


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8/3/2561 22:03:41
 202.29.212.41