เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (C.A.T.C)
ด้วย สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กำหนดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ขั้นสูง (C.A.T.C) ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 พร้อมเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 2,800 บาท นั้น

ในการนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ของเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


สพป.อุทัยธานี เขต 2
8/3/2561 14:37:08
 202.29.212.41