เรื่อง ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้สนใจ

สโมสรลูกเสือห้วยขาแข้งอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และเขต 2 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจ และวิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยสนองตอบการยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ในสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ ==> http://www.utt2.go.th/atc-2.doc


จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5/3/2561 14:52:17
 171.5.87.143