เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงนอกเวลาเรียน/ปิดภาคเรียน
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำ ในช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา สร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให่เกิดประโยชน์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะทำงานในช่วงปิดภาคเรียน/นอกเวลาเรียน กรอกเอกสารในแบบขึ้นทะเบียนหางานพร้อมแนบเอกสาร คือ รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แล้วส่งไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ http://smartjob.doe.go.th

เอกสารดังแนบ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
19/2/2561 20:41:55
 182.53.181.9