เรื่อง แก้ไขวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ที่มีข้าราชการครูประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้ายถึง สพป.อุทัยธานี เขต 2 ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล
29/1/2561 15:41:11
 202.29.212.41