เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับ สมาคมลุกเสือจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชและบุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว โดยส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เลขที่ 506/2 ถนนสุมนเทวราช อำเภอน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร 054-710875 โทรสาน 054-710211 นายมงคล สายสูง โทร.09 4830 7040 E-Mail : armong_sai@hotmail.com นางศุภานัน ศีตะรัตนะ โทร. 09 3226 6159 E-Mail:suya2508@hotmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/1/2561 20:51:41
 202.29.212.41