เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและข้อมูลอัตรากำลังโรงเรียนในสังกัดฯ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและข้อมูลอัตรากำลังโรงเรียนในสังกัดสพป.อุทัยธานี เขต 2
เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้าย ปี 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล
15/1/2561 15:21:17
 202.29.212.41