เรื่อง การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหังหน้าฯ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสพป.อุทัยธานี เขต 2 ที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ นายยอดยิ่ง ทองรอด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เลขที่ 34/6 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
26/12/2560 20:16:29
 202.29.212.41