เรื่อง ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) แจ
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLIT) ถ้าได้รับเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งคณะกรรมการกรรมการตรวจรับโดยด่วน แจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-307-3482 จึงขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน จาก สพป.อุทัยธานี เขต 2

สพป.อุทัยธานี เขต 2
18/12/2560 14:57:55
 182.53.180.35