¢ǻЪѹ ʴ˹ 40 ͧ

 ͧ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   19/2/2561 17:23:41 ҹ  5  ;  202.29.212.41

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/2/2561 17:01:37 ҹ  5  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:51:22 ҹ  3  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:49:47 ҹ  2  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:45:07 ҹ  2  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 31 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2561 20:00:24 ҹ  6  ;  125.25.222.242

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/1/2561 15:03:02 ҹ  4  ;  125.25.219.98

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/1/2561 15:00:35 ҹ  3  ;  125.25.219.98

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/1/2561 14:59:20 ҹ  3  ;  125.25.219.98

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/1/2561 22:07:43 ҹ  2  ;  182.53.180.157

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 วันที่ 22 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/1/2561 22:05:28 ҹ  4  ;  182.53.180.157

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 วันที่ 22 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/1/2561 22:04:12 ҹ  2  ;  182.53.180.157

 ͧ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 16 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/1/2561 21:44:39 ҹ  4  ;  182.53.191.118

 ͧ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 10 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/1/2561 20:39:58 ҹ  1  ;  182.53.181.40

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/1/2561 15:17:17 ҹ  2  ;  1.2.164.46

 ͧ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/1/2561 15:04:26 ҹ  3  ;  125.27.30.94

 ͧ การประชุมทางไกล VDO ( Conference) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/12/2560 20:47:49 ҹ  2  ;  1.20.149.16

 ͧ จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/12/2560 20:11:37 ҹ  3  ;  1.10.190.253

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:14:25 ҹ  4  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:12:29 ҹ  1  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:09:21 ҹ  1  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:07:56 ҹ  1  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:06:33 ҹ  2  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:03:19 ҹ  1  ;  118.172.226.150

 ͧ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 15:18:51 ҹ  4  ;  118.174.79.182

 
˹ 1