¢ǻЪѹ ʴ˹ 40 ͧ

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 76 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/7/2561 16:37:15 ҹ  1  ;  118.172.151.155

 ͧ จดหมายข่าว การรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. 18 ก.ค.61  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/7/2561 18:37:36 ҹ  1  ;  101.108.88.139

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 74 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/7/2561 17:04:43 ҹ  7  ;  1.2.241.111

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 73 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/7/2561 16:29:33 ҹ  6  ;  118.175.225.124

 ͧ จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/7/2561 19:46:31 ҹ  5  ;  101.51.143.88

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 72 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/7/2561 17:34:42 ҹ  5  ;  101.51.143.88

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 71 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/7/2561 15:44:11 ҹ  6  ;  101.109.125.86

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 70 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/7/2561 15:42:26 ҹ  6  ;  101.109.125.86

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 69 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   3/7/2561 15:39:40 ҹ  4  ;  101.109.125.86

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   2/7/2561 15:33:21 ҹ  5  ;  1.20.149.68

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 68 วันที่ 27 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 21:44:47 ҹ  9  ;  1.20.157.177

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 67 วันที่ 27 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 17:23:05 ҹ  6  ;  1.20.157.177

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 66 วันที่ 25 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 17:21:53 ҹ  5  ;  1.20.157.177

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 65 วันที่ 25 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 17:20:20 ҹ  6  ;  1.20.157.177

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 64 วันที่ 20 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/6/2561 17:18:48 ҹ  5  ;  1.20.157.177

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/6/2561 15:11:16 ҹ  10  ;  1.2.246.215

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 63 วันที่ 20 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/6/2561 19:15:23 ҹ  5  ;  1.2.165.138

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   18/6/2561 15:38:40 ҹ  8  ;  182.53.65.100

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 62 วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   14/6/2561 17:13:53 ҹ  4  ;  125.25.221.34

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 61 วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/6/2561 19:44:58 ҹ  3  ;  182.53.8.7

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 60 วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   13/6/2561 19:44:00 ҹ  3  ;  182.53.8.7

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 59 วันที่ 12 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   12/6/2561 15:01:47 ҹ  3  ;  182.53.69.93

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   11/6/2561 20:59:07 ҹ  5  ;  182.53.68.63

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 วันที่ 8 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/6/2561 21:52:31 ҹ  5  ;  182.53.101.3

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 วันที่ 7 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/6/2561 21:15:24 ҹ  2  ;  182.53.15.209

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 56 วันที่ 7 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   7/6/2561 21:14:20 ҹ  3  ;  182.53.15.209

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 55 วันที่ 4 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/6/2561 20:28:05 ҹ  8  ;  118.172.226.106

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/6/2561 20:26:28 ҹ  7  ;  118.172.226.106

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/6/2561 16:01:07 ҹ  6  ;  118.172.226.106

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 53 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/5/2561 19:51:24 ҹ  11  ;  125.26.204.54

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 52 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/5/2561 19:50:19 ҹ  9  ;  125.26.204.54

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   28/5/2561 15:20:21 ҹ  6  ;  125.26.204.54

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 51 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/5/2561 17:30:12 ҹ  10  ;  125.27.24.191

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 50 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   24/5/2561 17:28:45 ҹ  7  ;  125.27.24.191

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   21/5/2561 16:16:14 ҹ  10  ;  125.25.59.201

 ͧ จดหมายข่าว รับชมรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. พุธที่ 16 พ.ค.61  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/5/2561 19:42:42 ҹ  9  ;  125.24.75.238

 ͧ จดหมายข่าว การรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. 9 พ.ค.61  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   17/5/2561 19:40:32 ҹ  10  ;  125.24.75.238

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/5/2561 22:12:54 ҹ  16  ;  1.10.190.219

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 49 ประจำเดือน พ.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/5/2561 22:09:20 ҹ  7  ;  1.10.190.219

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   8/5/2561 22:05:22 ҹ  7  ;  1.10.190.219

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2561 15:10:24 ҹ  11  ;  118.173.240.8

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 47 ประจำเดือน เมษายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2561 15:04:57 ҹ  10  ;  118.173.240.8

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 46 ประจำเดือน เมษายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2561 15:03:13 ҹ  7  ;  118.173.240.8

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 45 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:07:28 ҹ  11  ;  118.174.79.82

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 44 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:06:04 ҹ  9  ;  118.174.79.82

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 43 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:04:25 ҹ  5  ;  118.174.79.82

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 42 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:02:34 ҹ  6  ;  118.174.79.82

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 41 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 21:59:03 ҹ  6  ;  118.174.79.82

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 40 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:21:07 ҹ  18  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 39 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:16:19 ҹ  17  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 38 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:06:00 ҹ  15  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:01:54 ҹ  14  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:00:54 ҹ  15  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:00:02 ҹ  12  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:59:02 ҹ  13  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:57:55 ҹ  11  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:56:42 ҹ  13  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:54:19 ҹ  12  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:11:59 ҹ  19  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:10:37 ҹ  18  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:09:28 ҹ  12  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:08:23 ҹ  13  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:07:10 ҹ  13  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:05:27 ҹ  12  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน กุมภาพัน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 18:59:27 ҹ  13  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 22:05:21 ҹ  23  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:56:52 ҹ  18  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:52:56 ҹ  17  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:49:47 ҹ  16  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:41:44 ҹ  16  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:39:03 ҹ  15  ;  118.172.32.248

 ͧ จอหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 17 เดือน ก.พ.61  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:36:39 ҹ  15  ;  118.172.32.248

 ͧ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/3/2561 16:31:14 ҹ  24  ;  202.29.212.41

 ͧ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/3/2561 16:08:09 ҹ  32  ;  202.29.212.41

 ͧ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/3/2561 15:58:45 ҹ  36  ;  202.29.212.41

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/2/2561 17:01:37 ҹ  47  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:51:22 ҹ  39  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:49:47 ҹ  36  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:45:07 ҹ  38  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 31 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2561 20:00:24 ҹ  43  ;  125.25.222.242

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/1/2561 15:03:02 ҹ  39  ;  125.25.219.98

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/1/2561 15:00:35 ҹ  38  ;  125.25.219.98

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/1/2561 14:59:20 ҹ  37  ;  125.25.219.98

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/1/2561 22:07:43 ҹ  36  ;  182.53.180.157

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 วันที่ 22 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/1/2561 22:05:28 ҹ  26  ;  182.53.180.157

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 วันที่ 22 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   22/1/2561 22:04:12 ҹ  21  ;  182.53.180.157

 ͧ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 16 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/1/2561 21:44:39 ҹ  22  ;  182.53.191.118

 ͧ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 10 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/1/2561 20:39:58 ҹ  17  ;  182.53.181.40

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   15/1/2561 15:17:17 ҹ  13  ;  1.2.164.46

 ͧ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   9/1/2561 15:04:26 ҹ  14  ;  125.27.30.94

 ͧ การประชุมทางไกล VDO ( Conference) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   29/12/2560 20:47:49 ҹ  14  ;  1.20.149.16

 ͧ จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   27/12/2560 20:11:37 ҹ  15  ;  1.10.190.253

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:14:25 ҹ  16  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:12:29 ҹ  13  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:09:21 ҹ  14  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:07:56 ҹ  13  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:06:33 ҹ  14  ;  118.172.226.150

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 17:03:19 ҹ  13  ;  118.172.226.150

 ͧ การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   25/12/2560 15:18:51 ҹ  14  ;  118.174.79.182

 
˹ 1