¢ǻЪѹ ʴ˹ 40 ͧ

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2561 15:10:24 ҹ  1  ;  118.173.240.8

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 47 ประจำเดือน เมษายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2561 15:04:57 ҹ  0  ;  118.173.240.8

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 46 ประจำเดือน เมษายน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   23/4/2561 15:03:13 ҹ  0  ;  118.173.240.8

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 45 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:07:28 ҹ  3  ;  118.174.79.82

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 44 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:06:04 ҹ  0  ;  118.174.79.82

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 43 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:04:25 ҹ  0  ;  118.174.79.82

 ͧ  จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 42 ประจำเดือน เม.ย.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 22:02:34 ҹ  0  ;  118.174.79.82

 ͧ จดหมายข่าว ฉบับที่ 41 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   20/4/2561 21:59:03 ҹ  0  ;  118.174.79.82

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 40 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:21:07 ҹ  14  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 39 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:16:19 ҹ  10  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 38 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:06:00 ҹ  10  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:01:54 ҹ  8  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:00:54 ҹ  9  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 20:00:02 ҹ  8  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:59:02 ҹ  8  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:57:55 ҹ  8  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:56:42 ҹ  10  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 31 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   4/4/2561 19:54:19 ҹ  8  ;  118.175.221.182

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 30 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:11:59 ҹ  16  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:10:37 ҹ  14  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:09:28 ҹ  10  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:08:23 ҹ  10  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:07:10 ҹ  10  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มี.ค.2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 19:05:27 ҹ  10  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 24 ประจำเดือน กุมภาพัน 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   26/3/2561 18:59:27 ҹ  11  ;  125.27.30.216

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 22:05:21 ҹ  20  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:56:52 ҹ  16  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:52:56 ҹ  14  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:49:47 ҹ  14  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:41:44 ҹ  14  ;  118.172.32.248

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 18 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:39:03 ҹ  13  ;  118.172.32.248

 ͧ จอหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 17 เดือน ก.พ.61  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   16/3/2561 21:36:39 ҹ  13  ;  118.172.32.248

 ͧ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/3/2561 16:31:14 ҹ  21  ;  202.29.212.41

 ͧ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/3/2561 16:08:09 ҹ  27  ;  202.29.212.41

 ͧ โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง  ҡ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   8/3/2561 15:58:45 ҹ  29  ;  202.29.212.41

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   6/2/2561 17:01:37 ҹ  42  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 15 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:51:22 ҹ  36  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน ก.พ. 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:49:47 ҹ  35  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   5/2/2561 20:45:07 ҹ  35  ;  182.53.184.37

 ͧ จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 31 มกราคม 2561  ҡ สพป.อุทัยธานี เขต 2   31/1/2561 20:00:24 ҹ  39  ;  125.25.222.242

 
˹ 1 | 2