ลำดับที่  139     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 22/10/2561 15:32:17 [อ่าน 0]


ลำดับที่  138     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 108 วันที่ 18 ตุลาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 18/10/2561 15:34:45 [อ่าน 0]


ลำดับที่  137     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 107 วันที่ 16 ตุลาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 18/10/2561 15:33:42 [อ่าน 0]


ลำดับที่  136     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 106 วันที่ 4 ตุลาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 4/10/2561 19:23:48 [อ่าน 1]


ลำดับที่  135     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 105 วันที่ 24 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 4/10/2561 19:22:35 [อ่าน 2]


ลำดับที่  134     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 104 วันที่ 20 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2561 21:30:25 [อ่าน 3]


ลำดับที่  133     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 103 วันที่ 20 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 20/9/2561 21:24:08 [อ่าน 2]


ลำดับที่  132     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 102 วันที่ 18 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 18/9/2561 16:07:53 [อ่าน 4]


ลำดับที่  131     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 102 วันที่ 18 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 18/9/2561 16:03:40 [อ่าน 5]


ลำดับที่  130     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 101 วันที่ 18 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 18/9/2561 16:02:26 [อ่าน 3]


ลำดับที่  129     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 17/9/2561 22:04:12 [อ่าน 2]


ลำดับที่  128     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 100 วันที่ 17 กันยายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 17/9/2561 22:02:19 [อ่าน 3]