ลำดับที่  99     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 76 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/7/2561 16:37:15 [อ่าน 1]


ลำดับที่  98     เรื่อง:   จดหมายข่าว การรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. 18 ก.ค.61
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 18/7/2561 18:37:36 [อ่าน 1]


ลำดับที่  97     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 74 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 13/7/2561 17:04:43 [อ่าน 7]


ลำดับที่  96     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 73 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 12/7/2561 16:29:33 [อ่าน 6]


ลำดับที่  95     เรื่อง:   จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 4/7/2561 19:46:31 [อ่าน 5]


ลำดับที่  94     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 72 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 4/7/2561 17:34:42 [อ่าน 5]


ลำดับที่  93     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 71 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 3/7/2561 15:44:11 [อ่าน 6]


ลำดับที่  92     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 70 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 3/7/2561 15:42:26 [อ่าน 6]


ลำดับที่  91     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 69 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 3/7/2561 15:39:40 [อ่าน 4]


ลำดับที่  90     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 2/7/2561 15:33:21 [อ่าน 5]


ลำดับที่  89     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 68 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 27/6/2561 21:44:47 [อ่าน 9]


ลำดับที่  88     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 67 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 27/6/2561 17:23:05 [อ่าน 6]