ลำดับที่  68     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 28/5/2561 15:20:21 [อ่าน 1]


ลำดับที่  67     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 51 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/5/2561 17:30:12 [อ่าน 3]


ลำดับที่  66     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 50 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 24/5/2561 17:28:45 [อ่าน 1]


ลำดับที่  65     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 21/5/2561 16:16:14 [อ่าน 4]


ลำดับที่  64     เรื่อง:   จดหมายข่าว รับชมรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. พุธที่ 16 พ.ค.61
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 17/5/2561 19:42:42 [อ่าน 2]


ลำดับที่  63     เรื่อง:   จดหมายข่าว การรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. 9 พ.ค.61
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 17/5/2561 19:40:32 [อ่าน 1]


ลำดับที่  62     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/5/2561 22:12:54 [อ่าน 4]


ลำดับที่  61     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 49 ประจำเดือน พ.ค.2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/5/2561 22:09:20 [อ่าน 3]


ลำดับที่  60     เรื่อง:   จดหมายข่าว ฉบับที่ 48 ประจำเดือน เม.ย.2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 8/5/2561 22:05:22 [อ่าน 5]


ลำดับที่  59     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/4/2561 15:10:24 [อ่าน 5]


ลำดับที่  58     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 47 ประจำเดือน เมษายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/4/2561 15:04:57 [อ่าน 4]


ลำดับที่  57     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 46 ประจำเดือน เมษายน 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 23/4/2561 15:03:13 [อ่าน 4]