ลำดับที่  13     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 16 มกราคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 16/1/2561 21:44:39 [อ่าน 1]


ลำดับที่  12     เรื่อง:   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 10 มกราคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/1/2561 20:39:58 [อ่าน 1]


ลำดับที่  11     เรื่อง:   จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 15/1/2561 15:17:17 [อ่าน 2]


ลำดับที่  10     เรื่อง:   การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 9/1/2561 15:04:26 [อ่าน 2]


ลำดับที่  9     เรื่อง:   การประชุมทางไกล VDO ( Conference) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 29/12/2560 20:47:49 [อ่าน 1]


ลำดับที่  8     เรื่อง:   จดหมายข่าว รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 27/12/2560 20:11:37 [อ่าน 3]


ลำดับที่  7     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/12/2560 17:14:25 [อ่าน 4]


ลำดับที่  6     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/12/2560 17:12:29 [อ่าน 1]


ลำดับที่  5     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/12/2560 17:09:21 [อ่าน 1]


ลำดับที่  4     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/12/2560 17:07:56 [อ่าน 1]


ลำดับที่  3     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/12/2560 17:06:33 [อ่าน 2]


ลำดับที่  2     เรื่อง:   จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สพป.อุทัยธานี เขต 2
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป
      โพสต์:  สพป.อุทัยธานี เขต 2 วันเวลา: 25/12/2560 17:03:19 [อ่าน 1]