อ่านทั้งหมด

 เรื่อง กรณีการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ...  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  24/1/2561 15:24:55 อ่าน  1 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง กรณีการลาป่วยและลากิจ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  12/12/2560 19:37:41 อ่าน  5 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  16/2/2560 15:53:06 อ่าน  27 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง การยกเลิกสัญญาจ้างชั่วคราวก่อนครบกำหนดสัญญา  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  2/2/2560 15:18:40 อ่าน  22 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง ครูนำเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไปใช้ส่วนตัว มีโทษทางวินัยระดับใด?  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  27/1/2560 16:27:32 อ่าน  27 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีบ้านพีกราชการไม่ว่างและชำรุด  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  20/1/2560 14:21:46 อ่าน  26 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง การจัดส่ง "ประการสอบราคา" สำคัญอย่างไร  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  13/1/2560 15:15:11 อ่าน  27 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 เรื่อง ข้าราชการยักยอกเงินของราชการ แล้วนำมาคืนต้องรับผิดทางวินัยหรือไม่  จาก กลุ่มงานวินัยและนิติการ เวลา  12/1/2560 19:56:38 อ่าน  34 ครั้ง ไอพี  202.29.212.41

 
หน้า 1