ลำดับที่  9     เรื่อง:   กรณีการลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ...
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 24/1/2561 15:24:55 [อ่าน 4]


ลำดับที่  8     เรื่อง:   กรณีการลาป่วยและลากิจ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 12/12/2560 19:37:41 [อ่าน 8]


ลำดับที่  7     เรื่อง:   การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 16/2/2560 15:53:06 [อ่าน 30]


ลำดับที่  6     เรื่อง:   การยกเลิกสัญญาจ้างชั่วคราวก่อนครบกำหนดสัญญา
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 2/2/2560 15:18:40 [อ่าน 25]


ลำดับที่  5     เรื่อง:   ครูนำเงินค่าอาหารกลางวันเด็กไปใช้ส่วนตัว มีโทษทางวินัยระดับใด?
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 27/1/2560 16:27:32 [อ่าน 30]


ลำดับที่  4     เรื่อง:   สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีบ้านพีกราชการไม่ว่างและชำรุด
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 20/1/2560 14:21:46 [อ่าน 29]


ลำดับที่  3     เรื่อง:   การจัดส่ง "ประการสอบราคา" สำคัญอย่างไร
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 13/1/2560 15:15:11 [อ่าน 30]


ลำดับที่  2     เรื่อง:   ข้าราชการยักยอกเงินของราชการ แล้วนำมาคืนต้องรับผิดทางวินัยหรือไม่
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน และผู้สนใจ
      โพสต์:  กลุ่มงานวินัยและนิติการ วันเวลา: 12/1/2560 19:56:38 [อ่าน 37]