เรื่อง กรณีการลาป่วยและลากิจ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลา

บทความ/สาระกฎหมายน่ารู้

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
12/12/2560 19:37:41
 202.29.212.41