เรื่อง การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎร

บทความ/สาระกฎหมายน่ารู็ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
16/2/2560 15:53:06
 202.29.212.41